"Tack! Fått ovärderlig hjälp hos er"

Allt du behöver veta inför att bli psykolog

Som psykolog i Göteborg  är du expert på psykologi och arbetar med att behandla och förebygga psykiska problem och sjukdomar. I ditt arbete har du mycket kontakt med människor och vägleder genom livets alla skeden. Är du intresserad av människor och att förstå hur vi fungerar i olika sammanhang kan psykolog i Göteborg vara ditt framtidsyrke.

Att arbeta som psykolog

Inom yrket som psykolog ligger det primära fokuset på att arbeta med människor och deras psykologiska hälsa och ohälsa. Här ingår det att undersöka och diagnostisera psykiska problem och sjukdomar. Ett viktigt och värdefullt verktyg är att vara intresserad av andra människor och att vara väl förberedd på att möta människor som har det svårt. Med det med dig blir du mer framgångsrik i din arbetsroll. Som psykolog finns det många inriktningar och valmöjligheter till arbetsplatser där några av de är: skolpsykolog, inom psykiatrin och på vårdcentraler, inom idrottsvärlden, kriminalvården och arbetsförmedlingen. Rollen kan också ge dig ansvar för personal- och organisationsfrågor eller med arbetspsykologiska uppdrag, metod- och organisationsutveckling.

Psykologprogrammet - för dig som vill bli psykolog

Vägen till att bli psykolog börjar med en grundutbildning på Göteborgs universitet med 5 års heltidsstudier, vilket motsvarar 300 högskolepoäng och ger en psykologexamen. För att få legitimation krävs minst ett års heltidstjänstgöring under handledning av erfaren psykolog, även kallad praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP). När sex terminer har passerats på Psykologprogrammet finns det möjlighet att arbeta som psykologassistent.

Utbildningen ger en bred och djup kunskap inom följande:

Några andra stora inslag i psykologprogrammet är vetenskapsteori och forskningsmetod.  

Vidareutbilda och inrikta dig inom psykologi 

Efter grundutbildningen och din psykologlegitmering kan du välja att specialisera dig inom följande områden: Arbets- och organisationspsykologi, Klinisk psykologi eller Pedagogisk psykologi. Efter en vidareutbildning och specialisering inom psykologi kan framtida ansvarsområden vara att utföra såväl bedömningar och utredningar som insatser och åtgärder vid svårare och mer komplicerade fall.   

Framtidsutsikter

Det finns en ökad efterfrågan på psykologer, både i Göteborg och i övriga landet. Många personer har ett behov av att träffa en psykolog vilket gör att fler yrkesgrupper efterfrågar samarbete med psykologer i olika branscher och verksamheter. 

Den psykiska ohälsan blir alltmer påtaglig och lyfts av fler politiker. Det talar för att utvecklingen tyder på en fortsatt stark efterfrågan på psykologer i landet.