"Tack! Fått ovärderlig hjälp hos er"

Minska anställdas sjukskrivningar med hjälp av psykolog i Göteborg

Den vanligaste anledningen till sjukskrivning är psykisk ohälsa. Tillståndet går att motverka och även förhindra. Det krävs då att arbeta på rätt sätt i ett tidigt stadie. Det är också som företag viktigt att värna om och vårda sina anställdas hälsa. Du som arbetsgivare kan arbeta mer förebyggande och då erbjuda stöd i form av psykolog i Göteborg till dina anställda. Genom tidig hjälp och vägledning av en psykolog kommer inte enbart sjukskrivningarna att minskas utan dina anställda kommer att må bättre och verksamheten får en mer hälsosam företagskultur.

Stöd för konflikter på arbetsplatsen

Nästintill alla arbetsplatser stöter någon gång på problem och konflikter, en del mer än andra. De flesta är inte så allvarliga och går att lösa genom en tydlig och enkel kommunikation inom teamet. Men det kan ibland vara mer problematiskt och då behövs extra stöd utifrån för rätt vägledning. Då brukar det vara vanligt att företag anlitar en psykolog i Göteborg som kan arbeta och hjälpa till med arbetsmiljöfrågor, kopplade till psykisk ohälsa.

Fördelarna är många med minskad sjukskrivning

Att arbeta successivt och förebyggande med att få ner antal sjukskrivningar är väldigt viktigt. Inte minst för att ha anställda som mår bra och trivs på sitt arbete eller för att få en mer hälsosam företagskultur. Fördelarna för dig som arbetsgivare är många. Ur ett kostnadsperspektiv är det även en högre kostnad när anställda är sjukskrivna i förhållande till kostnaden för själva sjuklönen. Genom ett tidigt agerande för förebyggande av psykisk ohälsa och sjukskrivning förhindras dessutom behovet av rehabilitering.

Det här kan en psykolog i Göteborg hjälpa ditt företag med:

– Inriktning på välmående och förebyggande av psykisk ohälsa.

– Finns till för stöd och coachning, både i individuella- och gruppsamtal.

– Våra psykologer i Göteborg leder utbildningar inom psykisk ohälsa och gör olika undersökningar för att underlätta samarbete, förbättra gemenskapen och arbetsmiljön.

– Fördelarna med att ta hjälp av en psykolog är många, både för arbetsgivare och arbetstagare. Genom en inarbetad kontakt har företaget alltid ett stöd att vända sig mot när det gäller psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Något som ger en trygghet för alla medarbetare.

– En psykolog som är väl bekant med er verksamhet och företagets anställda är otroligt värdefullt. Dels för att en psykolog kan hjälpa till med stress- och konflikthantering och vägledning inom god hälsa och mående.

Är du intresserad och vill veta mer hur en psykolog i Göteborg kan hjälpa din verksamhet? Tillsammans kan vi uppnå ett bättre välbefinnande och en mer hälsosam företagskultur. Oavsett vad din arbetsplats har för behov, så är du alltid välkommen att kontakta oss.