"Tack! Fått ovärderlig hjälp hos er"

KBT GÖTEBORG

Kognitiv beteendeterapi Kontakt & tidsbokning
  • Icon Kunskapsbaserad behandling
  • Icon Höga omdömen av patienter sedan starten 2015
  • Icon Snabb hjälp hos psykolog

KBT Göteborg

KBT Göteborg

Kognitiv beteendeterapi, förkortat KBT, är en psykoterapiform där tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen där man lägger mer vikt på nutid än vid det förflutna. Vi gör alltid en analys av patientens problem där alla tänkbara, bidragande faktorer finns med där terapeuten och klienten tillsammans försöker komma fram till den eller de situationer då det problematiska beteendet har lärts in.

KBT-terapin går ofta ut på att man avgränsar sig till ett problem. Grundtanken bakom den kognitiva beteendeterapin är att felaktiga beteenden som exempelvis fobier, har uppstått genom felinlärning. Genom att hjälpa klienten till ett ändrat beteende kan man få klienten att känslomässigt må bättre. Man utgår inte från bestämda teorier om orsakerna till psykiska symptom.

Med “beteende” menas här både kroppsliga reaktioner, egna tolkningar/tankar och olika handlingar. Ett vanligt inslag i KBT-behandling är exponering, det vill säga att patienten steg för steg möter det som skapar rädsla/ångest- till exempel när det handlar om fobier eller tvångssyndrom. Man börjar försiktigt och fortsätter till allt svårare situationer. Efter hand utvecklar patienten mer verklighetsförankrade föreställningar både om situationen och om sin egen förmåga att hantera den.

Välkommen att ta kontakt med oss för kartläggning av din unika problematik och KBT behandling hos en av våra experter i Göteborg.

Just nu har vi korta väntetider

Boka tid hos en av våra psykologer i Göteborg

Kontakt & tidsbokning Icon

Patienter från hela Göteborg

Vi hjälper personer från hela Göteborg och närliggande områden med kognitiv beteendeterapi. Våra patienter som söker sig till oss för KBT terapi kommer från Lerum, Mölndal, Härryda, Ale, Tjörn, Lilla Edet, Öckerö, Partille, Stenungsund, Kungälv, Västra Frölunda och Alingsås.