"Tack! Fått ovärderlig hjälp hos er"

Frågor & Svar

Frågor & Svar

Vad kostar det?

Priset är idag 1200 kr för individuella samtal och 1700 kr för parsamtal.

Kan man använda sig av högkostnadsskydd/frikort?

Tyvärr är vi inte anslutna till VG-regionen, så vi har inte möjlighet att ta emot frikort.

Hur länge varar en session?

För individuella samtal är det 45 min, för parsamtal varar samtalet i 60 min.

Vad gör en psykolog och vad är psykologisk behandling? 

En legitimerad psykolog arbetar med psykologisk behandling. Den skiljer sig därmed från mediciner som är läkemedelsbehandling. Målet för de båda är dock detsamma nämligen att främja hälsa eller lindra psykiska besvär. Psykologen arbetar metodiskt med rikta sig till områden såsom tankar, känslor, handlingar, upplevelser och relationer. Vi lägger stor vikt vid att anpassa behandlingen till personliga möten och skapandet av en lyhörd och tillitsfull relation, då man i forskningen ser att detta har stor påverkan till att få en lyckad process. Samtliga psykologer som utövar psykoterapi hos oss kvalitetssäkras genom regelbunden professionell handledning och vidareutbildning.

Vad innebär psykologisk behandling och hur skiljer det sig från medicinering?

En legitimerad psykolog är experter inom psykologisk behandling, vilket skiljer sig från medicinsk behandling som involverar läkemedel. Även om målet för båda är att främja hälsa och lindra psykiska besvär, så arbetar psykologen på ett metodiskt sätt som fokuserar på olika områden såsom tankar, känslor, handlingar, upplevelser och relationer.

Vi på Psykologpoolen värdesätter individuellt anpassade behandlingar och prioriterar skapandet av en lyhörd och tillitsfull relation med våra klienter. Forskning visar att detta har stor betydelse för att uppnå framgångsrika resultat. Alla de psykologer som utför psykoterapi hos oss genomgår regelbunden professionell handledning och vidareutbildning för att säkerställa hög kvalitet i vår vård.

Läs mer om psykologens arbetsområden hos psykologföreningen.

Hur vanligt är det att gå till psykolog?

En stor del av befolkningen söker någon gång i livet hjälp för psykiska problem.
Forskningen visar att mellan 15-20 procent av oss under ett år kommer att uppleva förlamande stress, ångest eller depression. En tredjedel av befolkningen har sömnproblem.
Det är även många som går till psykolog för rådgivning, handledning och coachning.

Hur ser ett första besök ut?

Vi bokar in ett första besök där du eller ni beskriver vad du vill ha hjälp med och vi ställer ett antal frågor. Vi kommer att ge dig vår syn på situationen/problematiken och ge dig förslag till hur vi tillsammans kan arbeta med detta i behandlingen.
Vid första besöket får du även en uppskattning av hur många gånger och hur ofta vi träffas.
Om vi bedömer att du istället borde söka offentlig vård eller annan vård kommer du få information om hur detta kan går till och var du ska vända dig.

Vad finns det för alternativ till privat vård?

Du kan söka till den vårdcentral där du är skriven. Där kommer en bedömning att höras av ditt vårdbehov och du kan få kontakt med psykolog den vägen.
Om du är under 18 år vänder du dig i första hand till BUP. Du som går på gymnasiet kan vända dig till gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan. 

Kan jag vända mig till er för att få rådgivning om föräldraskap och barn?

Det kan du, flera av våra psykologer har lång erfarenhet från BUP av arbete med föräldrastöd och rådgivning.

Finns det några bra källor på nätet för råd och fakta om psykologi?

Psykologiguiden är bra, här kan du även söka andra privata legitimerade psykologer

Läs mer om Psykologiguiden

VÄRDEFULLA LÄNKAR

Information och tjänster inom hälsa och vård
Vårdguiden

Forskning om stress
Institutet för stressmedicin

Allmänmedicinska stressmottagningen

https://amstressmottagningen.se/

Arbetsliv och psykisk hälsa
Arbetsmiljöverket – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Poddar om psykologi vi rekommenderar
Radiopsykologen
Psykiatrikerna
Lasse och Margaretas Psykologbyrå

Nyttig läsning om psykologi
Modern Psykologi
Psychology Today

Intresseorganisationer & föreningar
EMDR Sverige
Sveriges Neuropsykologers Förening
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Riksförbundet för social och mental hälsa

Ångest – Svenska ÅngestSyndromsällskapet
Depression & mani – Riksförbundet balans
Ätstörningar – Riksföreningen mot ätstörning
ADHD – Riksförbundet Attentio
OCD – Svenska OCD-förbundet
Självskadebeteende och ätstörningar – SHEDO
Suicid – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
Suicid – Suicide Zero