"Tack! Fått ovärderlig hjälp hos er"

När du behöver hjälp med stress- och utmattning

Det är vanligt att stress- och utmattningsbesvär förekommer i flera former. Allt från trötthet och orkeslöshet till att känna sig både utmattad och stressad. Det kan även visa sig genom dålig sömn, att vara spänd och nedstämd.

Rätt metod är viktig i förhållande till behandling,  samtidigt som det krävs både tid och tålamod. Stress behöver nämligen läka, och läkande tar ibland tid. Vi är en psykolog i Göteborg som hjälper dig hantera dina stressbesvär.

Hur vi behandlar stress och utmattning

Som Psykolog i Göteborg erbjuder vi på Psykologpoolen KBT, Kognitiv beteendeterapi. Det är en  strukturerad behandling som vänder sig till dig som upplever hög stress eller har drabbats av utmattningssyndrom. Ett psykologiskt stöd kan också vara bra ur ett förebyggande syfte, för att inte utveckla en högre stressnivå, som i sin tur kan leda till  fara för hälsan.

Genom vår behandling får du mer förståelse för vilka faktorer som bidrar till en ökad stressnivå och vad som är viktigt för att återhämtningen ska fungera. Med hjälp av din psykolog i Göteborg, arbetar ni tillsammans med att hitta lösningar på det som orsakar hög stress, förbättrar återhämtning och ger dig resurser för att kunna hantera din stress.

Vår behandling består dessutom av verktyg för hur vi kan hantera oro, ångest, negativa tankar, höga prestationskrav och låg självkänsla. Det ingår även strategi för att förbättra sömn och tekniker för att uppnå bättre avslappning.

Vi hjälper dig med dina stress- och utmattningsbesvär och är ditt naturliga val när du behöver möta en Psykolog i Göteborg.