"Tack! Fått ovärderlig hjälp hos er"

Lär dig hantera din oro på rätt sätt – enkla tips från psykolog i Göteborg

Känner du igen dig med frekventa orostankar, funderingar eller katastrofscenarion som sätter hinder och påverkar dig i din vardag? Samtidigt är det också en naturlig del att vara orolig i en osäker tid. Som psykolog i Göteborg har vi tagit fram några psykologiska verktyg som kan hjälpa dig att hantera din oro och nå ett bättre mående i din vardag.

Det vi faktiskt kan påverka

För att underlätta våra tankar av oro kan det vara en bra idé att sortera tankarna utifrån sådant som vi faktiskt kan påverka och sådant som vi inte alls kan kontrollera. När det gäller det vi inte kan kontrollera, behöver vi träna på acceptans. Att tillåta oss bli oroliga utan att lägga energi genom att försöka bli mer säkra eftersom det inte leder oss någonvart i dessa fall.

Istället fokuserar vi på det vi faktiskt kan påverka. Vårt mående kan bli bättre genom att begränsa det som ökar vår orolighet och vara mer aktiva inom det vi mår bra av.

Begränsning av oroligheter

Stora världsproblem gör att vi ständigt vill hålla oss uppdaterade för att veta hur vi ska agera, samtidigt som det också ökar vår orolighet. Därför är det bra att minska tillgängligheten av informationen som ökar vår orolighet. Det kan vara klokt att endast använda några få informationskanaler och bestämma ett visst antal gånger som vi ska ta del av nyheterna. Allt däremellan bör vi undvika och istället fokusera på annat!

Vårda viktiga relationer

Behovet av socialt och emotionellt stöd växer sig ännu starkare i svåra tider. Att ta hand om och stötta varandra när vi känner oro är otroligt viktigt. Spendera tid med varandra, var kreativa och hitta på saker ni tycker om. Allt som får oss att minska eller glömma bort vår oro för en stund är värdefullt för ett bättre mående.

Vid mer hjälp finns vi som psykolog i Göteborg

Om din oro skulle ta över ännu mer och medföra ett stort lidande i det vardagliga livet, så finns det bra stöd att få. Vi hjälper människor varje dag med hantering av oro och är ditt självklara val när du behöver möta en psykolog i Göteborg.