"Tack! Fått ovärderlig hjälp hos er"

Psykolog Göteborg

Välkommen till en modern psykologmottagning i Göteborg Kontakt & tidsbokning
 • Icon Kunskapsbaserad behandling
 • Icon Höga omdömen av patienter sedan starten 2015
 • Icon Snabb hjälp hos psykolog

Psykolog i Göteborg

Photo

Psykolog i Göteborg

Hos Psykologpoolen i Göteborg möter du engagerade psykologer som sätter höga krav på kunskap och professionalitet. Våra behandlingar utgår alltid från varje individs unika behov och vi arbetar i enlighet med evidensbaserad praktik, vilket betyder att du kan vara trygg på att den behandling du mottar hos oss är kunskapsbaserad och går i linje med forskningsläget samt beprövad erfarenhet.

Vid vår psykologmottagning i Göteborg möter du respektfulla och välkomnande psykologer med lång erfarenhet av psykologisk behandling. Det finns flera olika psykologiska behandlingsmetoder. De vanligaste metoder som vi arbetar med är KBT, PDT, IBCT och EMDR. De olika psykoterapimetoderna kan skilja sig åt avseende vilka målsättningar som det är lämpligt att arbeta med. Relationella frågeställningar är något vi ofta möter, vi har lång erfarenhet av att arbeta med trauma. Vi arbetar även med barn och ungdom samt föräldrarådgivning.

Psykologmottagningen i Göteborg ligger centralt beläget ett stenkast ifrån Stigbergstorget med adressen Stigbergsliden 5B. För att läsa mer om varje enskild psykolog som jobbar hos oss i Göteborg läs mer nedan.

Våra psykologer på mottagningen i Göteborg

 • Ingrid Lindqvist Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut

  Mina kompetenser: Jag träffar vuxna och ungdomar för individuella samtal och träffar även par för parsamtal. Jag erbjuder även föräldra- och anhörigstöd. Utbildning inom följande psykoterapimetoder:

  · Ångestproblematik/oro
  · Depressiva besvär
  · Stress
  · Sorg
  · Trauma(PTSD)
  · Ätstörningar
  · Svårigheter med känsloreglering
  · Relationssvårigheter
  · Kriser
  · Sexuell problematik
  · Självskadebeteende

  Vad jag gillar med mitt jobb: För mig i mitt arbete är det mötet med den andre som är drivkraften. Jag arbetar utifrån ett intresse för varje enskild individ och dess svårigheter och möjligheter där det psykoterapeutiska arbetet utgör en grund för ett gemensamt upptäckande och utforskande.

  Vad du får lära dig: Fokus är att du ska lära dig mer om dig själv, förstå mer om dig och dina reaktioner, utveckla relationen till dig själv och känna en större frihet i förhållande till dig själv. Vid behov arbetar vi också med att utveckla konkreta färdigheter för att exempelvis hantera kriser, svåra känslor och relationer, liksom färdigheter för bättre kommunikation och att öka förmåga att fatta beslut.

  Hur vi kommer att samarbeta:Med utgångspunkt i den information som den inledande kartläggningen ger gör vi en överenskommelse kring behandlingsupplägg. Inriktning på behandling väljs utifrån problematik och/eller personlig preferens hos den sökande. Kontakten kan vara längre eller kortare beroende på typ av problematik och individuella förutsättningar. Trygghet och förtroende är centralt för det psykoterapeutiska arbetet, liksom en kontinuerlig avstämning kring att vi arbetar med det som är viktigt för dig utifrån de förutsättningar som du har.

  Utbildning: Jag tog psykologexamen i Göteborg år 2009, har tidigare arbetat i barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri samt primärvård. I tillägg till psykologprogrammet har jag även gått psykoterapiutbildningen i Göteborg med inriktning psykodynamisk terapi. Utbildning inom följande metoder:

  · Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  · Psykodynamisk terapi (PDT)
  · Dialektisk beteendeterapi (DBT)
  · Prolonged Exposure (PE)
  · Integrativ behaviour couples therapy(IBCT)
  · Korttidspsykodynamisk terapi.

 • Anna Glimmevi Legitimerad psykolog

  Kompetensområden: Jag träffar vuxna och ungdomar för individuella samtal. Jag träffar även par för parsamtal. Jag har kompetens inom följande områden:

  · Relationsproblem
  · HBTQ+
  · Trauma, PTSD och komplex PTSD
  · Kriser
  · Sexuell problematik
  · Självskadebeteende
  · Depression
  · Ångest
  · Ätstörningar
  · Autism och ADHD
  · Emotionellt instabilt personlighetssyndrom/borderline personlighetssyndrom
  · Stress/utmattning
  · Sorg
  · Föräldraskapsrelaterade frågor
  · Existentiella frågor

  Vad kan du få ut av att gå i terapi hos mig?

  · Förstå dig själv, dina egna känslomässiga reaktioner och beteenden bättre.
  · Förändra mönster du inte trivs med i dina relationer.
  · Bearbeta tidigare smärtsamma erfarenheter.
  · Utforska funderingar kring din identitet, sexualitet och hur du vill strukturera dina relationer.
  · Lära dig att identifiera, uttrycka och reglera känslor.
  · Förändra icke-hjälpsamma tankemönster, minska ältande och grubblande.
  · Förbättra din relation till dig själv, minska din självkritik, utveckla en större acceptans för dig själv och öka din självmedkänsla.
  · Minska känslor av skuld och skam.
  · Förbättra kommunikationen, tilliten och tryggheten i dina relationer.
  · Bryta självdestruktiva beteenden och hantera tankar om att inte orka leva.
  · Hitta glädje och meningsfullhet i tillvaron.
  · Utveckla strategier för ångesthantering.
  · Våga mer – våga sätta gränser, våga vara sårbar och släppa människor nära, våga göra aktiva val utifrån vad som är viktigt för dig i livet.

  Vad jag gillar med mitt jobb:Det bästa med mitt jobb är de genuina mötena – kontakten med människor, samtalen och den kreativitet och förändringskraft som uppstår där.

  Hur vi kommer att samarbeta: Jag ser relationen som central i terapi. Många gånger kan den terapeutiska relationen fungera som en trygg plattform som gör det möjligt att våga utmana sig själv och att våga förändring. Därför är det viktigt att vi tillsammans bygger en relation där du känner att du får plats som den du är, där du blir sedd och respekterad och lyssnad på, där det är tryggt att prova sig fram, prova nytt, utan att veta exakt vad resultatet kommer att bli eller vad du kommer att upptäcka. Terapi är något som vi skapar tillsammans, där det är viktigt att vi hittar just vårt sätt att arbeta ihop.

  Utbildning: Jag har läst psykologutbildningen på Göteborgs Universitet och tog examen 2011. Jag har arbetat inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och Kriminalvården. Utbildning inom följande metoder:

  · Psykodynamisk terapi (PDT)
  · Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  · Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  · Interpersonell psykoterapi (IPT)
  · Prolonged Exposure (PE)
  · Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)
  · Dialektisk beteendeterapi (DBT)
  · Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT)

 • Christine Mjärdner Verksamhetsansvarig och Legitimerad psykolog

  Mina kompetenser: Jag erbjuder individuella samtal för både vuxna och ungdomar samt parsamtal för par som är i behov av stöd.

  · Relationsproblem
  · Ångest
  · Perfektionism, prestationsångest
  · Panikattacker
  · Depression
  · Sorg
  · Trauma och PTSD
  · Kriser, separation, dödsfall
  · Stress eller utmattningsproblematik
  · Föräldraskap
  · Existentiella frågor
  · Negativa eller ohjälpsamma tankemönster
  · Negativ självkänsla eller självförtroende
  · Personlig utveckling

  Vad jag gillar med mitt jobb: Det bästa med mitt jobb som psykolog är de ärliga och äkta mötena som uppstår. För mig är det en ära att få följa med dig på en resa av utforskande. Tillsammans skapar vi en trygg och öppen atmosfär för förändring, nyfikenhet och engagemang.

  Vad du får lära dig:

  · Acceptans
  · Stresshantering
  · Gränssättning
  · Ångesthantering
  · Identifiering av känslor och behov samt reglering.
  · Bearbeta tidigare smärtsamma erfarenheter.
  · Utforska relationsmönster
  · Förändra icke-hjälpsamma tankemönster, minska ältande och grubblande.
  · Öka självmedkänsla.
  · Läka trauma
  · Minska känslor av skuld och skam.
  · Förbättra kommunikation
  · Bryta självdestruktiva beteenden och hantera negativa tankar.
  · Skapa syfte och meningsfullhet i livet.

  Hur vi kommer att samarbeta: Utgångspunkten för våra samtal är alltid det som du/ni upplever som orsaken till varför ni har sökt hjälp. Vi börjar med att kartlägga och gör därefter tillsammans en plan för vad vi skall arbeta med och hur. Vi arbetar "semi-strukturerat", vilket innebär att vi har en övergripande målsättning, men vi anpassar oss också efter aktuella händelser i ditt liv som du vill prata om. Vi utvärderar kontinuerligt hur du/ni upplever våra samtal för att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker och gör framsteg.

  Utbildning: Jag tog examen som psykolog vid Universitetet i Göteborg 2010. Har arbetat inom barn och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och företagshälsovård. Metoder jag arbetar med:

  · Psykodynamisk terapi (PDT)
  · Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  · Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  · Acceptans and commitment therapy (ACT)
  · Interpersonell neurobiology (IPNB)
  · Encounter centered- couples therapy (ECCT)

Omdömen om våra psykologer i Göteborg

Just nu har vi korta väntetider

Boka tid hos en av våra psykologer i Göteborg

Kontakt & tidsbokning Icon

Vanliga problem hos de som söker psykolog hos oss i Göteborg

Stress

Som i många andra storstäder så är det allt fler som lider av stressrelaterad ohälsa i Göteborg. Att ha mycket att göra, att sätta stora krav på sig själv och att vara efterfrågad har blivit status i dagens samhälle vilket ofta leder till en ökad press. Om man inte aktivt arbetar med att förhålla sig till denna stress kan man drabbas av negativa konsekvenser då långvarig stress utan återhämtning till slut kan bli skadligt. Börjar du känna symptom såsom svårt att komma ihåg saker som du vanligen gör, lättirriterad, har problem med att varva ner, hjärtklappning, svettningar, svårt att hålla fokus? Ta kontakt med oss för att boka psykolog i Göteborg. Du får hos oss i Göteborg hjälp av en psykolog med kartläggning och hjälp genom psykologisk behandling.

Depression

Depression är bland de vanligaste psykiska besvären i vår tid. Upp till var fjärde person riskerar att någon gång i livet drabbas av en depression. Symtomen kan variera stort men innebär ofta nedstämdhet, känsla av hopplöshet, sömnsvårigheter, skuldkänslor, ångest, reducerad aptit eller överkonsumtion av mat, förändring i sexuellt begär och njutning. I Göteborg erbjuder vi effektiva psykologiska terapibehandlingar för dig som upplever dessa symtom hos en psykolog som arbetat med denna problematik i många år.

Ångest

Upplever du att du gradvis eller helt plötslig får stark oro eller rädsla för saker som tidigare inte var så svårt att förhålla sig till så kan du ha en ångestproblematik. Ångest kan yttra sig på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om att undvika konkreta situationer, grubblande runt framtida/dåtida händelser eller komma mer som ett fysiskt obehag med ökade hjärtslag och obehag i kroppen. På vår psykologmottagning möter vi dagligen människor med denna sorts problem och arbetar effektivt för att du ska bli av med den genom psykologisk behandling hos en erfaren psykolog.

Sorg

Tiden efter att ha förlorat en närstående är ofta tung att hantera. Det är då vanligt att man behöver extra stöd för att återta sitt liv och komma tillbaka till en fungerande vardag. Om du efter att det har gått några månader fortfarande upplever nedstämdhet, svårigheter att fokusera och finna glädje, att du isolerar dig eller får sömnstörningar kan det vara klokt att söka psykologisk hjälp för att minska på symptomen och få hjälp vidare. Kontakta oss för en psykolog i Göteborg så bokar vi en tid. Du får då träffa en psykolog med lång erfarenhet av att hantera konflikt, sorg och trauman.

Panikångest

Att uppleva panikattacker är väldigt obehagligt och smärtsamt. Men vi har idag väldigt effektiva psykologiska metoder för att behandla panikångest. Ta kontakt med Psykologpoolen i Göteborg för ett första samtal med en psykolog, så får du en mer ingående beskrivning av hur en behandling kan se ut för dig. Kognitiv beteendeterapi, förkortat KBT, har ofta goda egenskaper kopplat till panikångest och behandlingen innebär att du som går i terapi får uppgifter mellan sessionerna att arbeta med och tillsammans med en psykolog arbetar ni med att förändra negativa tankar och beteendemönster.

Social fobi

Social fobi är en ångestdiagnos som innebär ångest för en rad vardagliga situationer i mötet med andra människor eller där man ska prestera inför andra. Det är inte ovanligt att människor med social fobi också har GAD eller panikångest. Skillnaden mellan social fobi och ”blyghet” eller prestationsångest är högre allvarlighetsgrad det vill säga mer/värre symptom och mer störning av tidigare funktionsnivå. Om du upplever stor grad av oro eller ångest i samband med sociala sammanhang eller då du skall prestera tillsammans med andra människor ta kontakt med oss. Våra psykologer i Göteborg har lång erfarenhet av dessa tillstånd och kan erbjuda effektiva behandlingsmetoder.

GAD

Generaliserat ångestsyndrom eller GAD innebär att man bekymrar sig så mycket att det begränsar livskvalitet och vardagsfunktion i hög grad. De vanligaste symptomen är överdriven och ofta ologisk oro över vardagliga saker. Människor som konstant bekymrar sig över saker som kan gå fel eller katastrofer som kan inträffa upplever ofta ett stort subjektivt lidande och påverkas ofta i sina dagliga arbetsuppgifter och aktiviteter. Om du misstänker att du bekymrar dig i överdrivet stor grad så kan en psykolog hos oss i Göteborg hjälpa dig med detta genom kunskapsbaserad behandling som har god effekt på dessa symptom.

Relationella problem

I Göteborg hjälper vi dagligen patienter med relationsproblem. Det kan vara svårigheter med kommunikation eller att du önskar att få hjälp till att justera eget eller förstå andras beteende. De vanligaste relationsproblemen som vi är vana att möta är relation till partner, familjemedlem, arbetskollegor eller vänner. Boka tid hos en psykolog i Göteborg om du önskar förbättra dina relationer.

Tvång(OCD)

OCD står för osessive -cumpulsive disorder och kännetecknas av återkommande obehagliga och oönskade tankar och/eller handlingar. Patienter som har OCD förstår många gånger att tankarna inte är rationella och att handlingarna är överdrivna eller icke nödvändiga. Trots det så är obehaget så stort att de inte kan sluta. Handlingarna och tankarna är oftast så starka att de går ut över patientens funktionsnivå och påverkar vardagen i väldigt hög grad. Vanliga tvångstankar kan handla om en rädsla för att bli smittad eller smitta andra med alvarlig sjukdom. Att man känner ett starkt behov att kontroller saker, samt få bekräftelse från andra.

Trauma och PTSD

Trauma används ofta i dagligt språk och avser att beskriva extrema och obehagliga händelser. När vi psykologer pratar om trauma förhåller vi oss till diagnoser med vissa kriterier. Diagnosen är mera känd som Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). När vi psykologer kartlägger symptom som uppstår efter att man varit med om en potentiellt traumatiserande händelse kartlägger vi påträngande minnen, Flashbacks, undvikande av ”triggers” och nedsättning av kognitiva funktioner, Om du har varit med om traumatiska händelser och önskar utreda och/eller söka behandling för symptom du förknippar med dessa händelser ta kontakt med oss i Göteborg så bokar vi in dig hos en psykolog för ett första kartläggningssamtal.

Gränssättning

Det kan vara så att du har problem med att sätta gränser om du säger ja när du egentligen vill säga nej, upplever stor grad av skuldkänslor när du säger nej. Överanpassande beteenden där man har svårt att känna efter vad man själv önskar eller har behov av i relation till andra är relativt vanligt men går att arbeta med i psykologisk behandling. Vissa människor agerar tvärt i mot sina egna värderingar bara för att vara andra till lags eller ger för mycket för att bli omtyckt eller inkluderad i ett sammanhang. Om du går för långt i att inte lyssna på din egen vilja leder det vanligtvis till psykisk ohälsa. Boka en tid med någon av våra psykologer i Göteborg för att få hjälp med gränssättning.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Arbetsmarknaden är i ständig förändring och ställer idag andra krav på arbetstagare än tidigare. Kraven från arbetsmarknaden kan ibland upplevas som höga och vi ser idag att många blir sjukskrivna för ångest, depression och stressrelaterad problematik. Våra psykologer i Göteborg har många års erfarenhet av att hjälpa människor tillbaka i arbetslivet efter en tids sjukfrånvaro: Psykologerna i Göteborg arbetar också med att förebygga sjukskrivning när samtidiga psykiska problem föreligger. Ta kontakt med kontoret i Göteborg om har frågor runt hur vi arbetar med arbetsrelaterad psykisk ohälsa eller om du vill boka en tid hos en av våra duktiga psykologer.

Existentiella frågor

Många söker psykolog hos oss i Göteborg för att tala om existentiella frågor. I samtal med psykologen utforskar man då ofta frågor som hur man fyller sitt liv med mening. Skall man utforska mening i det osäkra eller i där man vet vad man får. I dagens samhälle lever vi människor väldigt mycket ett liv som vi själva måste fylla med mening. Misslyckas vi med att fylla våra liv med mening uppstår ofta ångest och depression. Existentiella frågor handlar bland annat om livet och döden, meningen med livet, sanning och lögn, sammanhang och ensamhet, identitet, gemenskap och relationer med andra. Känner du behov av samtal runt dessa frågor ta kontakt med vår psykologmottagning i Göteborg så bokar vi in dig hos en av våra duktiga psykologer.

Prokrastinering

Upplever du att du ständigt skjuter upp eller undviker saker som borde göras? Oavsett underliggande orsak till din prokrastinering kan du med hjälp av en psykolog hos oss i Göteborg lära dig att agera mer i linje med dina mål och värderingar.

Psykologpoolen hjälper dig gärna med ovan problem från en duktig psykolog i Göteborg.  Det är väldigt viktigt att personkemin stämmer mellan dig och din nya psykolog så kontakta oss vid minsta lilla fråga. Vi finns här för dig.

 

Svar på vanliga frågor om Psykolog i Göteborg


Vad kan en psykolog hjälpa till med?

Den behandling som förekommer mest är psykoterapi. En psykolog kan hjälpa till att behandla flera olika diagnoser och tillstånd. Det finns exempelvis metoder för behandling inriktade på depression, ångest, fobier och ätstörningar. Det finns också metoder som kan hjälpa dig som lider av stress, sömnsvårigheter eller trauma.

Vad är skillnaden mellan en psykolog och psykiater?

Den stora skillnaden mellan en psykolog och en psykiater är att en psykiatriker är läkare i grunden och jobbar primärt med mediciner i sin behandling av psykiska problem.

Vad kostar en Psykolog i Göteborg?

Priset är idag 1100 kr för individuella samtal och 1500 kr för parsamtal. Vi kommer att ändra priserna från 1 november till 1200 kr för individuella samtal och 1700 kr för parsamtal. Betalning sker antingen via swish eller att man väljer faktura som skickas ut månadsvis sista arbetsdagen i månaden. Man kan även välja att boka in dubbelsessioner.

Vad gör man hos en psykolog?

Vad man gör eller pratar om hos en psykolog är olika för varje person. Vanligtvis har personen som söker psykolog något som den vill förändra, förstå eller prata om. Det är just det som man pratar om tillsammans med psykologen. Psykologen hjälper till genom att ställa frågor och försöka ringa in vad som är psykologiskt relevant.

Hur är det att prata med psykolog?

Psykologen kommer att ställa frågor, men också uppmuntra dig till att berätta fritt. Tempot i ett samtal hos psykolog är vanligtvis lugnare och långsammare än i andra samtal. Det ger dig tid att tänka och känna efter. En psykolog är medveten om att de frågor ni tar upp inte har några enkla svar. Det är därför ni hjälps åt att undersöka dem.

Borde jag gå till en psykolog?

Känner du att du ofta tar på dig en skuld för saker som inte är ditt fel, klankar ner på dig själv, och har i allmänhet tappat din självrespekt? Upplever du psykiska problem som i hög grad påverkar dig i vardagen, då kan det vara värt att ta kontakt med en psykolog för professionell hjälp.

Samarbetspartners

Allmänmedicinska stressmottagningen i Göteborg

En allmänmedicinsk specialistmottagning i Göteborg med fokus på stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Mottagningen drivs av läkare som också forskar inom stressmedicin inom Västra Götalandsregionen och enheten för Socialmedicin och Epidemiologi på Göteborgs universitet. Läkarna samarbetar med sjukgymnaster och psykologer i vårdplaneringen.

https://amstressmottagningen.se/

Andra vägar att få hjälp av psykolog i Göteborg
Akut vård för psykisk ohälsa

Om du är under 18 år och upplever dina psykiska besvär här och nu som akuta rekommenderar vi att du vänder dig till akutavdelning barn och ungdomspsykiatri vid Östra sjukhuset i Göteborg. Mer information hittar du här:

https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-2/beroende/enheter/psykiatrisk-akutmottagning-ostra/

Om du är över 18 år och upplever dina psykiska besvär här och nu som akuta rekommenderar vi att du vänder dig till psykiatriska akutmottagningen vid Östra sjukhuset i Göteborg. Mer information hittar du här:

https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-2/beroende/enheter/psykiatrisk-akutmottagning-ostra/

Om du av någon anledning önskar att vända dig till annan vårdgivare i Göteborg som kan hjälpa dig med psykologkontakt för dina psykiska besvär kan du vända dig till:

Vårdcentralen där du är listad i Göteborg

Alla vårdcentraler i VG Regionen och alltså också i Göteborg har krav på att tillhandahålla psykologer. Här kan du få hjälp för psykisk ohälsa. Det kan tyvärr ofta vara långa köer till psykolog via vårdcentralen. Men kontakta din vårdcentral och be om att få träffa en psykolog.

Psykolog hos Familjecentralen Trädet i Göteborg

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/familjecentralen-tradet/foraldraradgivning/psykolog

Stöd av psykolog för dig som är förälder eller blivande förälder i Göteborg

https://goteborg.se/wps/portal/start/social–och-familjefragor/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familj-och-foraldraskap/radgivning-till-dig-som-foralder

Psykolog för barn och unga

Göteborgs stad har en egen informationssida för barn, ungdom och anhöriga samt vad du kan göra i en akut situation.

https://goteborg.se/wps/portal/start/social–och-familjefragor/familj-barn-och-ungdom/hjalp-till-barn-och-unga

I Göteborg finns också ungdomsmottagningar där du upp till 24 år kan få hjälp av psykolog. Du kan läsa mer om detta hos Göteborg Ungdomsmottagning Centrum.

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/ungdomsmottagning/hitta-mottagning/goteborg/goteborg-centrum/gotebor-ungdomsmottagning-centrum/

Du som barn eller ungdom kan också vända dig till Bris där du anonymt kan få hjälp via telefon eller chat.

https://www.bris.se/

1177 Vårdguiden

Här kan du läsa mera om olika psykiska sjukdomar och få hjälp att hitta vård såsom psykolog i Göteborg dygnet runt. Du kan också ställa frågor och få hjälp att hitta rätt vård.

https://www.1177.se/

Patienter från hela Göteborg

Till vår psykologmottagning söker sig personer från hela Göteborg och närliggande områden. Vi hjälper dagligen alla typer av människor med behandlingar genom psykodynamisk terapi, KBT och ACT och har patienter från exempelvis centrala Göteborg,  Lerum, Mölndal, Härryda, Ale, Tjörn, Lilla Edet, Öckerö, Partille, Stenungsund, Kungälv, Kungsbacka, Västra Frölunda och Alingsås.

Hos oss möter du engagerade psykologer som sätter höga krav på kunskap och professionalitet. Våra behandlingar utgår alltid från varje individs unika behov och vi arbetar i enlighet med evidensbaserad praktik. Våra psykologer har lång erfarenhet av psykodynamisk terapi, KBT och ACT. Ta kontakt med oss i dag för att boka tid hos psykolog i Göteborg.