"Tack! Fått ovärderlig hjälp hos er"

Psykolog Göteborg

Välkommen till en modern psykologmottagning i Göteborg Kontakt & tidsbokning
  • Icon Kunskapsbaserad behandling
  • Icon Höga omdömen av patienter sedan starten 2015
  • Icon Snabb hjälp hos psykolog

Psykologpoolen i Göteborg

Photo

Psykologpoolen i Göteborg

Hos Psykologpoolen möter du engagerade psykologer som sätter höga krav på kunskap och professionalitet. Våra behandlingar utgår alltid från varje individs unika behov och vi arbetar i enlighet med evidensbaserad praktik, vilket betyder att du kan vara trygg på att den behandling du mottar hos oss är kunskapsbaserad och går i linje med forskningsläget.

På vår psykologmottagning i Göteborg möter du respektfulla och välkomnande psykologer som erbjuder den bästa behandlingen utformad efter just din problematik. Våra psykologer har lång erfarenhet och de vanligaste metoderna som vi arbetar med är KBT, ACT och psykodynamisk terapi. Vi arbetar även med psykologisk rådgivning, barn och ungdom samt parterapi.

Just nu korta väntetider
Kontakt & tidsbokning Icon

Vanliga problem hos de som söker hjälp hos oss i Göteborg

Stress
Som i de många andra storstäder så är det allt fler som lider av stressrelaterad ohälsa i Göteborg. Att ha mycket att göra, att sätta stora krav på sig själv och att vara efterfrågad har blivit status i dagens samhälle vilket ofta leder till en ökad press. Om man inte aktivt arbetar med att förhålla sig till denna stress kan man drabbas av negativa konsekvenser då långvarig stress utan återhämtning till slut kan bli skadligt. Börjar du känna symptom såsom svårt att komma ihåg saker som du vanligen gör, lättirriterad, har problem med att varva ner, hjärtklappning, svettningar, svårt att hålla fokus? Ta kontakt med våra psykologer i Göteborg för kartläggning och hjälp genom psykodynamisk terapibehandling.

Depression
Depression är bland de vanligaste psykiska besvären i vår tid. Upp till var fjärde person riskerar att någon gång i livet drabbas av en depression. Symtomen kan variera stort men innebär ofta nedstämdhet, känsla av hopplöshet, sömnsvårigheter, skuldkänslor, ångest, reducerad aptit eller överkonsumtion av mat, förändring i sexuellt begär och njutning. I Göteborg erbjuder vi effektiva psykologiska terapibehandlingar för dig som upplever dessa symtom hos psykologer som arbetat med denna problematik i många år.

Ångest
Upplever du att du gradvis eller helt plötslig får stark oro eller rädsla för saker som tidigare inte var så svårt att förhålla sig till så kan du ha en ångestproblematik. Ångest kan yttra sig på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om att undvika konkreta situationer, grubblande runt framtida/dåtida händelser eller komma mer som ett fysiskt obehag med ökade hjärtslag och obehag i kroppen. På vår psykologmottagning möter vi dagligen människor med denna sortens problem och arbetar effektivt för att du ska bli av med den genom psykodynamisk terapi och KBT.

Sorg
Tiden efter att ha förlorat en närstående är ofta tung att hantera. Det är då vanligt att man behöver extra stöd till att återta sitt liv och komma tillbaka till en fungerande vardag. Om du efter att det har gått några veckor fortfarande upplever nedstämdhet, svårigheter att fokusera och finna glädje, att du isolerar dig eller får sömnstörningar kan det vara klokt att söka psykologisk hjälp för att minska på symptomen och få hjälp vidare. Kontakta oss för psykolog i Göteborg så bokar vi en tid. Vi erbjuder psykodynamisk terapi där du får hjälp att hantera konflikt, sorg och trauman.

Prokrastinering
Upplever du att du ständigt skjuter upp eller undviker saker som borde göras? Oavsett underliggande orsak till din prokrastinering kan du med hjälp av terapi och rådgivning från våra experter inom beteendemönster lära dig att agera mer i linje med dina mål och värderingar.

Panikångest
Att uppleva panikattacker är väldigt obehagligt och smärtsamt. Men vi har idag väldigt effektiva psykologiska metoder för att behandla panikångest. Ta kontakt med Psykologpoolen i Göteborg för ett första samtal så får du en mer ingående beskrivning av hur en behandling kan se ut för dig. Kognitiv beteendeterapi, förkortat KBT, har ofta goda egenskaper kopplat till panikångest och behandlingen innebär att du som går i terapi får uppgifter mellan sessionerna att arbeta med och tillsammans med en psykolog arbetar med att förändra negativa tankar och beteendemönster.

Patienter från hela Göteborg
Till vår psykologmottagning söker sig personer från hela Göteborg och närliggande områden. Vi hjälper dagligen alla typer av människor med behandlingar genom psykodynamisk terapi, KBT och ACT och har patienter från exempelvis Lerum, Mölndal, Härryda, Ale, Tjörn, Lilla Edet, Öckerö, Partille, Stenungsund, Kungälv, Kungsbacka, Västra Frölunda och Alingsås.

Psykologpoolen hjälper dig gärna med ovan problem från en duktig psykolog i Göteborg. Viktigt är att personkemin stämmer så kontakta oss vid minsta lilla fråga. Vi finns här för dig.