"Tack! Fått ovärderlig hjälp hos er"

Psykolog Göteborg

Välkommen till en modern psykologmottagning i Göteborg Kontakt & tidsbokning
  • Icon Kunskapsbaserad behandling
  • Icon Höga omdömen av patienter sedan starten 2015
  • Icon Snabb hjälp hos psykolog

Psykologpoolen i Göteborg

Photo

Psykologpoolen i Göteborg

Hos Psykologpoolen möter du engagerade psykologer som sätter höga krav på kunskap och professionalitet.
Våra behandlingar utgår alltid från varje individs unika behov och vi arbetar i enlighet med evidensbaserad praktik, vilket betyder att du kan vara trygg på att den behandling du mottar hos oss är kunskapsbaserad och går i linje med forskningsläget.

I Göteborg möter du respektfulla och välkomnande psykologer som erbjuder den bästa behandlingen för just din problematik.

Våra psykologer har lång erfarenhet av psykologisk behandling. De vanligaste metoderna som vi arbetar med är KBT, ACT och psykodynamisk terapi. Vi arbetar även med psykologisk rådgivning, barn och ungdom samt parterapi.

Just nu korta väntetider
Kontakt & tidsbokning Icon

Vanliga problem hos de som söker hjälp hos oss i Göteborg

Stress
Som i de flesta andra storstäder i västvärlden är det allt fler som lider av stressrelaterad ohälsa i Göteborg. Vad har du för nya projekt på gång? Vad är ditt nästa steg framåt? Detta är frågor som många möter. Att ha mycket att göra och vara efterfrågad har blivit status i dagens samhälle. Vi påverkas starkt av vad andra gör och vad vi upplever att vi får för krav från andra eller oss själva.

Om man inte aktivt arbetar med att förhålla sig till denna stress kan man drabbas av negativa konsekvenser. Stress i sig själv är inte farligt, men långvarig stress utan återhämtning blir till slut skadligt. Har du över tid har upplevt detta som ett problem? Börjar du känna symptom såsom svårt att komma ihåg saker som du vanligen gör, lättirriterad, har problem med att varva ner, hjärtklappning, svettningar, svårt att hålla fokus? Ta kontakt med våra psykologer i Göteborg för en kartläggning och behandling.

Depression
Depression är bland de vanligaste psykiska besvären i vår tid. Upp till var fjärde person riskerar att någon gång i livet drabbas av en depression. Symtomen kan variera stort, men innebär ofta nedstämdhet, känsla av hopplöshet, sömnsvårigheter, skuldkänslor, ångest, reducerad aptit eller överkonsumtion av mat, förändring i sexuellt begär och njutning. I Göteborg erbjuder vi effektiva psykologiska behandlingar för dig som upplever dessa symtom, du får behandling i en omhändertagande och professionell miljö hos psykologer som arbetat med denna problematik i många år.

Ångest
Upplever du att du gradvis eller helt plötslig får stark oro eller rädsla för saker som tidigare inte var så svårt att förhålla sig till. Då kan du ha en ångestproblematik. Ångest kan yttra sig på många olika sätt. Det kan handla om konkreta situationer du undviker eller mer grubblande runt framtida eller dåtida händelser. Det kan också komma mer som ett fysiskt obehag med ökade hjärtslag och obehag i kroppen. På Psykologpoolen möter vi dagligen människor med denna sortens problem och arbetar effektivt för att du ska bli av med den.

Sorg
Tiden efter att ha förlorat en närstående är ofta tung att hantera. En del människor kan behöva extra stöd att återta sitt liv och komma tillbaka till en fungerande vardag. Om du efter att det har gått några veckor fortfarande upplever nedstämdhet, svårigheter att fokusera och finna glädje, att du isolerar dig eller får sömnstörningar kan det vara klokt att söka psykologisk hjälp för att minska på symptomen och få hjälp vidare. Kontakta oss för psykolog i Göteborg så bokar vi en tid.

Prokrastinering
Upplever du att du ständigt skjuter upp eller undviker saker som borde göras? Oavsett underliggande orsak till din prokrastinering kan du lära dig att agera mer i linje med dina mål och värderingar.

Panikångest
Att uppleva panikattacker är väldigt obehagligt och smärtsamt. Men vi har idag väldigt effektiva psykologiska metoder för att behandla panikångest. Ta kontakt med Psykologpoolen i Göteborg för ett första samtal så får du en mer ingående beskrivning av hur en behandling kan se ut för dig.