Psykolog Göteborg

VÄLKOMMEN TILL EN MODERN
PSYKOLOGMOTTAGNING

Hos oss möter du engagerade psykologer som sätter
höga krav på kunskap och professionalitet.

Våra behandlingar utgår alltid från varje individs unika behov
och vi arbetar i enlighet med evidensbaserad praktik.

I Göteborg möter du respektfulla och välkomnande psykologer som
samtidigt erbjuder den bästa behandlingen för just din problematik.

Våra psykologer har lång erfarenhet av psykologisk behandling.
De vanligaste metoderna som vi arbetar med är KBT, ACT och
psykodynamisk terapi. Vi arbetar även med psykologisk rådgivning.

Boka tid här eller
ring oss på  031-411460

VANLIGA PROBLEM HOS DEM SOM SÖKER: PSYKOLOG GÖTEBORG

STRESS

Som i de flesta andra storstäder i västvärlden är det allt fler som lider av stressrelaterad ohälsa i Göteborg. Vad har du för nya projekt på gång? Stress har blivit status i dagens samhälle. Vi påverkas av vad andra gör och vad vi upplever att vi får för krav från andra eller oss själva. Om man inte aktivt arbetar med att förhålla sig till denna stress kommer det till slut att få negativa konsekvenser.

Stress i sig själv är inte farligt men långvarig stress utan återhämtning blir till slut skadligt. Om du över tid har upplevt detta som ett problem eller börjar känna symptom såsom svårt att komma ihåg saker som du vanligen gör, lättirriterad, har svårt att varva ner, hjärtklappning, svettningar, svårt att hålla fokus. Ta kontakt med våra psykologer i Göteborg för en kartläggning och eventuell vidare behandling.

DEPRESSION

Depression är bland de vanligaste psykiska besvären i vår tid. Upp till var fjärde person riskerar att någon gång i livet genomgå en depression. Symtomen kan variera stort men innebär ofta apati, känsla av hopplöshet, svårigheter med att sova eller en vilja att vilja sova konstant, skuld, ångest, reducerad aptit eller överkonsumtion av mat, förändring i sexuellt begär och njutning.

I Göteborg erbjuder vi effektiva psykologiska behandlingar för dig som upplever dessa symtom, du får behandling i en omhändertagande och professionell miljö hos psykologer som arbetat med denna problematik i många år.

ÅNGEST 

Upplever du att du gradvis eller helt plötslig får stark oro eller rädsla för saker som tidigare inte var så svårt att förhålla sig till. Då kanske du har en ångestproblematik. Ångest kan yttra sig på många olika sätt. Det kan handla om konkreta situationer du undviker eller mer grubblande runt framtida händelser. Vi på Psykologpoolen möter dagligen människor med denna sortens problem och arbetar effektivt för att du ska bli av med den.

ORO

Överdriven oro eller Generaliserat ångestsyndrom(GAD) innebär att du frekvent oroar dig och grubblar över situationer och händelser. Ibland kanske oron eskalerar till ångest eller panikattacker och för vissa kan GAD samvariera med depression, OCD, social fobi och andra fobier. Våra psykologer är specialister på ångesttillstånd så boka ett första möte så får du mer information om hur en behandling kan se ut.

SOCIAL FOBI

De flesta människor har någon gång upplevt obehag i en social situation, känt det som att man blir uttittad, som att man avviker, att man har sagt eller gjort något konstigt. För en del så går detta obehaget över till ett mer fobiskt och undvikande mönster. Till slut utlöser kanske nästan alla sociala situationer obehag. Den bästa behandlingen vid social fobi är att gradvis exponera för det obehagliga parallellt som man arbetar med acceptans av känslor, tankar och eventuellt fysiskt obehag. Ta kontakt med Psykologpoolen för ett förstagångssamtal och kartläggning så får du rekommendation på hur vi kan arbeta med just din problematik.

POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM(PTSD)

Symtom på PTSD utvecklas oftast veckor efter att du varit med om ett trauma och kommer inte sällan oväntat då du kanske trodde att du gått vidare. Ett trauma innebär skrämmande händelser eller olyckor såsom: Rån, Misshandel, Sexuella övergrepp, Olyckor, Naturkatastrofer, Tortyr, Krigshändelser och liknande.

Symtom på PTSD är upprepande påträngande minnen om händelsen du varit med om, så kallade flashbacks vilket ofta ger starka stresspåslag och ångest. Det är vanligt at man försöker undvika sådant som påminner om händelsen. Nedstämdhet, likgiltig och minskat engagemang är också vanliga symtom. Att känna sig spänd, lättskrämd och att ha sömnproblem är vanligt då du ständigt är på din vakt.

Om du upplever symtom på PTSD är det av stor vikt att du söker behandling då symtomen kan förvärras med tiden och att symtomen tenderar att påverka stora delar av ditt liv. Idag finns det bra och effektiva psykologiska behandlingar för PTSD. I en behandling är det viktigt att du känner dig trygg och att du har förtroende för din psykolog. Psykologerna hos oss i Göteborg har lång erfarenhet av att skapa en trygg behandlingsmiljö för att optimera förutsättningarna för ett lyckat behandlingsresultat.

TVÅNGSSYNDROM(OCD)

OCD är ett ångesttillstånd där tvångshandlingar och tvångstankar orsakar betydande känslomässigt lidande och förhindrar dig från att fungera inom olika områden av ditt liv.  Även om OCD är mycket plågsamt för dig så finns idag effektiva behandlingsmetoder. Ta kontakt med oss så bokar vi in dig hos en av våra psykologer i Göteborg med erfarenhet av denna behandlingsform.

PANIKÅNGEST

Att uppleva panikattacker är väldigt obehagligt och smärtsamt. Men vi har idag väldigt effektiva psykologiska metoder för att behandla panikångest. Ta kontakt med Psykologpoolen i Göteborg för ett första samtal så får du en mer ingående beskrivning av hur en behandling kan se ut för dig.

SÖMNPROBLEM – INSOMNI

Insomni innebär att man har svårigheter med att tillgodogöra sig en god natts sömn vilket omfattar svårigheter med at somna in, sova hela natten och tidigt uppvaknande.

PROKRASTINERING

Upplever du att du ständigt skjuter upp eller undviker saker som borde göras? Oavsett underliggande orsak till din prokrastinering kan du lära dig att agera mer i linje med dina mål och värderingar.

VIKTMINSKNING

Har du provat många olika dieter men ändå inte uppnått önskat resultat? Eller har du länge funderat på att förändra ditt beteende i förhållande till kost och motion? Vi har kunskapsbaserade metoder som bidrar till långsiktiga lösningar för en hälsosam livsstil och viktnedgång, viktnedgång som varar över tid.

SORG

Om du upplever problem med att återta ditt liv efter att ha förlorat någon närstående, om du upplever depression, hopplöshet, svårigheter att fokusera, ledsamhet, isolering, sömnstörningar över en lång tid kan det vara riktigt att söka psykologisk hjälp för att komma vidare och leva ett funktionellt liv. Kontakta oss för psykolog Göteborg så bokar vi en tid.

RELATIONSPROBLEM

Många upplever då och då problem i sina relationer till vänner, sin partner eller till sina barn. Om du upplever att du återkommande får liknande problem med eller att du fastnar i destruktiva mönster då kan det vara av stor hjälp med att prata med en psykolog. Ta kontakt med oss för att boka en tid hos en psykolog i Göteborg.

Boka tid här eller
ring oss på  031-411 460

VI ARBETAR MED:

Stress – Missbruk – Oro och ångest – Kris och trauma – Gränssättning
Nedstämdhet och depression – Existentiella frågor – Relationsproblem
Prestationsångest – Ätstörningar – Tvång – Social fobiSömnproblematik – Konflikter – Sorg

– Är du i behov
av psykolog i Göteborg?

VÄLKOMMEN
TILL EN MODERN
PSYKOLOGMOTTAGNING

Psykologpoolen erbjuder legitimerade psykologer till privatpersoner i centrala Göteborg.
Hos oss möter du engagerade psykologer som sätter höga krav på kunskap och professionalitet.
Våra behandlingar utgår alltid från varje individs unika behov och vi arbetar i enlighet med evidensbaserad praktik.

Här möter du respektfulla och välkomnande psykologer som samtidigt erbjuder den bästa behandlingen för just din problematik.

Våra psykologer har lång erfarenhet av psykologisk behandling. De vanligaste metoderna som vi arbetar med är KBT, ACT och  psykodynamisk terapi. Vi arbetar även med psykologisk rådgivning.

Boka tid här
eller ring oss på
031-411 460

VI ARBETAR MED:

 • Stress
 • Missbruk
 • Oro och ångest
 • Kris och trauma
 • Gränssättning
 •  Nedstämdhet och depression
 • Existentiella frågor
 • Relationsproblem
 • Prestationsångest
 • Ätstörningar
 • Tvång
 • Social fobi
 • Sömnproblematik
 • Konflikter
 • Sorg

BOKA TID

Ring oss på 031-411 460, maila till
info[at]psykologpoolen[dot]se eller
skicka ett meddelande via formuläret
så hör vi av oss inom 24 timmar.

KONTAKTFORMULÄR

Vill du att vi ringer upp dig? Glöm inte att ange ditt telefonnummer i meddelanderutan.