"Tack! Fått ovärderlig hjälp hos er"

Barn- och ungdomskliniken Psykologpoolen i Göteborg

Psykolog för barn
och ungdomar

Kontakt & bokning
  • Icon Kunskapsbaserad behandling
  • Icon Höga omdömen av patienter sedan starten 2015
  • Icon Snabb hjälp hos psykolog

Psykologisk behandling till barn och ungdom

Photo

Psykologisk behandling till barn och ungdom

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga och många upplever psykiska problem som dem inte klarar hantera själva eller med hjälp av sina närmaste. Då kan både barn och ungdomar samt deras föräldrar behöva en utomstående att prata med. När det gäller psykisk ohälsa bland barn och unga är det speciellt viktigt att hjälpen sätts in tidigt så att svårigheterna inte utvecklas och förvärras över tid.

Våra psykologer har lång erfarenhet av att hjälpa barn och ungdomar samt deras föräldrar.

Barn- och ungdomskliniken hos Psykologpoolen i Göteborg erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar. Problemområden som vi ofta stöter på i arbetet med barn och unga:

  • Svårigheter att reglera känslor
  • Oro och bekymmer
  • Svårigheter i relationer till andra

Handledning
för föräldrar

Photo

Handledning
för föräldrar

  • Psykolog för barn och ungdom
  • Handledning för föräldrar
Boka tid online med en psykolog
Kontakt & bokning Icon