"Tack! Fått ovärderlig hjälp hos er"

Utbildningar i Göteborg

Kontakt
  • Icon Kunskapsbaserad behandling
  • Icon Höga omdömen av patienter sedan starten 2015
  • Icon Snabb hjälp hos psykolog

Kommande utbildningar

Photo

Kommande utbildningar

Vill du bli en mer effektiv och bättre på dina behandlarfärdigheter? Har du blinda fläckar i ditt psykoterapeutiska arbete?

Psykologpoolen erbjuder kurs i målmedveten träning – med fokus på generella behandlarfärdigheter, common factors.

Kursdatum: TBA

Målmedveten träning tar sin utgångspunkt i fem principer:

  • Observation av det egna arbetet genom videoinspelningar
  • Expertåterkoppling från en handledare, alternativt egen återkoppling genom att noggrant studera de egna filmerna för att se vad som behöver justeras och tränas på
  • Uppsättande av gradvis svårare inlärningsmål
  • Repetitiv övning av specifika färdigheter genom egen övning
  • Kontinuerlig utvärdering med hjälp av skattningsskalor och kommunikation med patienten om hur det går
Skicka in intresseanmälan här

Exempel på tidigare utförda uppdrag

Photo

Exempel på tidigare utförda uppdrag

Föreläsning för Barnmorskegruppen

”Intressant och givande förmiddag. Hög igenkänningsfaktor både privat och professionellt. Konkreta och bra modeller som funkar att applicera på tillvaron. Intressant att försöka förstå vad som sker i ett möte, både psykologiskt och fysiologiskt/hormonellt. Tiden gick fort, vi kunde fortsatt resten av dagen.”

- Anna Svensson, Barnmorskegruppen

Kontakta oss för intresse av utbildning
Kontakt Icon